Global Body Transfer | www.g-b-t.com  Foto Birken     Global Body Transfer | www.g-b-t.com
Převoz zesnulých do zahraničí

Většina našich zahraničních spoluobčanů si zachovalo silné pouto k domovu a chtějí tam proto být uloženi k poslednímu odpočinku. Tuto skutečnost jsme si v minulých létech v narůstající míře ověřili a proto jsme se specializovali na převoz zesnulých do jejich domovů buďto pohřebními vozy, anebo letadly. Během času jsme se stali kompetentními a spolehlivými partnéry mnohých církevních a kulturních institucí, starajicích se o zahraniční spoluobčany v NSR.

  • Jsme činni na celém území spolkové republiky a vyřízujeme veškeré formality na úřadech a konzulátech ve vnitrozemí i v zahraničí.
  • Zajišťujeme rakve a vnitřní kovové rakve dle mezinárodních předpisů pro převozy.
  • Máme k dispozici potřebné kapacity kvalifikovaného perzonálu a moderních vozidel pro převozy.
  • Vzhledem k blízkosti k letišti Frankfurt a ke spolupráci se spedicí pro přepravu leteckých nákladů, máme nejlepší zkušenosti z hlediska vzdušné přepravy.
  • Vyžádejte si informace o výši nákladů za převoz přímo u nás. Zajistíme pro Vás přijatelnou cenu.

Kolegiální služba

Na základě Vašeho příkazu a Vaším jménem zajistíme převoz neutrálním
pohřebním vozem do všech zemí Evropy – letecky do celého světa.
Zpětný převoz v zahraničí zesnulých osob do Německa.
Vyžádejte si naše výhodné kondice.

Spolehlivost, podpora, rada a pomoc v případě smutné události jsou hlavními
maximy našeho podniku. Obraťte se v těchto případech s důvěrou na náš pohřební
ústav.

POHŘEBNÍ ÚSTAV PETRI dosažitelný ve dne i v noci

pod telefonním číslem

+49 (0)6142-62702

Our modern vehicles
Our modern vehicles blind