Global Body Transfer | www.g-b-t.com  Foto Birken     Global Body Transfer | www.g-b-t.com
Превоз мртваца у иностранство

Највећи део наших иностраних суграђана још је увек привржен својој домовини и жели тамо данађесвоје последње почивалиште. То смо последњих годинау појачаној мери установили и зато се специјализовали напревозмртваца у њихову домовину -било са погребним колима или авионом. У међувремену су многе црквене и културнеустанове, којесе у СР Немачкој брину о иностраним суграђанима, у нама нашли компетентног и поузданог партнера.
  • Ми делујемо на целом подручју Немачке и извршавамо све формалитете код власти и конзулата у туземству и иностранству.
  • Ми вам стављамо нарасполагање ковчег и метални уложак по интернационалним прописима о превозу мртваца.
  • Располажемо са потребним капацитетима квалификованог особља и модерним возилима за превоз мртваца.
  • Због близине аеродрома у Франкфурту и сурадње са једном шпедицијом за теретни превоз располажемо са највећим искуством у ваздушном превозу.
  • Зацене превоза обратите се директно нама. Ми Вам обећавамо повољнецене.

Сервис за колеге Вршимо превоз по Вашем налогу и у Ваше име са неутралним погребним возилому све земље Европе -са авионом у цели свет. Тражите наше повољнекондиције.

Поузданост и потпоракао савет и помоћ у смртном случају највише су максиме нашег предузећа. Обратите се са поверењем нашем погребном предузећу.

ПОГРЕБНИ ИНСТИТУТ ПЕТРИ

ДАНОНОЋНА телефонска служба: +49 (0)6142-62702

Our modern vehicles
Our modern vehicles blind